Umawianie jazd: 510 510 410

Sprawy organizacyjne: 502 513 577 lub 58 679 49 11

E-mail: konie@darboven.pl

Adres: ul. Stoczniowców 2A, 84-230 Rumia