Zostań członkiem Klubu Jeździeckiego J.J. Darboven.

Dlaczego warto zapisać się do Klubu?

  • Otrzymasz klubowy czaprak i książeczkę sportowo-lekarską zawodnika.

  • Bezpłatnie weźmiesz udział w zawodach organizowanych przez Akademię Jeździecką J.J. Darboven.

  • Uzyskasz stały rabat na zakup produktów w Delikatesach J.J. Darboven oraz w sklepie internetowym.

  • Możesz wziąć udział w LIDZE J. J. Darboven - info poniżej.

Zapisz się już teraz :) - wypełnij formularz
Adres zamieszkania
Adres korenspondencyjny
jeśli inny niż adres zamieszkania
rozwiń zwiń
Po wypełnieniu formularza wnieś opłatę

Możliwość płatności osobiście w Akademii Jeździeckiej J.J. Darboven lub płatności przelewem:
J.J. Darboven Poland Sp. z o.o.
Numer konta w formacie IBAN w banku ING Bank Śląski S.A. w Warszawie
58 1050 0086 1000 0022 7363 6189
SWIFT CODE: INGBPLPW

W przypadku rozliczeń zagranicznych numer rachunku powinien zostać poprzedzony kodem kraju, tj.:
IBAN: PL58105000861000002273636189
SWIFT CODE: INGBPLPW

W tytule proszę wpisać: Klub wpisowe 150 zł, opłata członkowska za ...... rok, imię i nazwisko.

rozwiń zwiń

Jednorazowa opłata – wpisowe: 150 zł.
Roczna składka członkowska – 50 zł.

Zapisz się do LIGI J.J. Darboven!

Masz ochotę zmierzyć się z innymi członkami naszego KLUBU i współzawodniczyć z nimi o nagrody?
Startuj w 2018 roku w dowolnych zawodach jeździeckich na terenie kraju (ujeżdżenie, skoki przez przeszkody, WKKW, powożenie, woltyżerka, rajdy długodystansowe, reining) i zdobywaj punkty.

Co trzeba zrobić, aby walczyć o nagrody?

1. Zapisać się do KLUBU. Przejdź do formularza

2. Potwierdzić zapisanie się do LIGI J.J. Darboven
– wysłać maila z numerem legitymacji klubowej Klubu Jeździeckiego J.J. Darboven
na adres konie@darboven.pl w treści wpisując: Przystępuję do rywalizacji
w ramach LIGI J.J. Darboven.

3. Startować w naszych barwach klubowych
– im więcej startów w zawodach w 2018 roku, tym większa szansa na zdobycie głównej nagrody.

4. Potwierdzić swój udział w zawodach
– wysłać e-mail z rezultatem i linkiem do oficjalnej strony potwierdzającym start
(do 3 dni po zakończonych zawodach).

5. Wysłać swoje zdjęcie z zawodów
– z koniem odzianym w klubowy czaprak J.J. Darboven.

Liczy się każdy start!!!

Możesz bawić się z nami cały 2018 rok lub dołączyć do rywalizacji w dowolnym momencie roku. Podsumowanie punktów robimy dwa razy - po pierwszym półroczu oraz na zakończenie roku. Punkty zebrane w pierwszym półroczu nie zerują się, tak więc po pierwszych 6 miesiącach dalej możesz walczyć o jak największą ilość punktów zgromadzonych przez cały Twój okres udziału w LIDZE 2018.

I półrocze: 10.000 zł (10 miejsc nagradzanych finansowo) - publikacja rankingu 7 lipca 2018 r.
Cały rok: 20.000 zł (10 miejsc nagradzanych finansowo) - publikacja rankingu 7 stycznia 2019 r.

Od 11 do 20 miejsca BON o wartości 300 zł na zakupy w Delikatesach J.J. Darboven
Od 21 do 30 miejsca BON o wartości 150 zł na zakupy w Delikatesach J.J. Darboven

Aktualizacja rankingu w każdy piątek o godz. 12.00 aktualny rankingpoprzednie rankingi

Podział nagród pieniężnych

I półrocze 10.000 zł Cały rok 20.000 zł
Miejsce Nagroda Miejsce Nagroda
I 2000 zł I 4000 zł
II 1600 zł II 3200 zł
III 1300 zł III 2600 zł
IV 1100 zł IV 2100 zł
V 1000 zł V 2000 zł
VI 800 zł VI 1600 zł
VII 700 zł VII 1400 zł
VIII 600 zł VIII 1200 zł
IX 500 zł IX 1000 zł
X 400 zł X 800 zł

Puchary do 3 miejsca.

Zasady opodatkowania nagród:

Zgodnie z Ustawą z dnia 26.07.1991r. o Podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie Art.21.1 pkt.68 wolne od podatku są: wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wynagrodzeń lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł., zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
Natomiast nagrody, których jednorazowa wartość przekroczy kwotę 760zł opodatkowane będą w całości - zryczałtowanym 10% podatkiem.
Do pobrania zryczałtowanego 10% podatku od wygranych nagród, nie objętych zwolnieniem, obowiązany jest płatnik – organizator konkursu – mający do dyspozycji nagrody rzeczowe.
Stosownie do zapisu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991r., dochodów (przychodów) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, nie łączy się z dochodami z innych źródeł i pobiera się od nich podatek w formie ryczałtu - w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz podmioty uprawnione do prowadzenia gier i zakładów wzajemnych wypłacając przychody z powyższych tytułów zobowiązane są, przy ich wypłacie, pobrać wygrywającym podatek, odprowadzając go następnie na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika (art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991r.).
Stosownie do treści art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26.07.1991, jeżeli przedmiotem wygranych w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, zakładach wzajemnych, loteriach fantowych oraz wygranych lub nagród w konkursach są rzeczy, podatnik jest zobowiązany płacić płatnikowi oraz podmiotowi upoważnionemu do prowadzenia gier i zakładów wzajemnych, kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed wydaniem rzeczy.

rozwiń zwiń

Zasady przyznawania punktów za zajęte miejsce na zawodach:

Miejsce 1 – 10 punktów
Miejsce 2 – 7 punktów
Miejsce 3 – 5 punktów
20 % wszystkich startujących – 3 punkty
Uczestnictwo z ukończeniem – 1 punkt
Punkty się nie sumują.
Zawody towarzyskie x 0,5
Zawody regionalne x 1
Zawody ogólnopolskie i międzynarodowe x 2
Igrzyska olimpijskie x 100 :)

rozwiń zwiń

Więcej informacji pod numerem telefonu 502 513 577 oraz adresem email konie@darboven.pl.

POWODZENIA!